Frases de Henrique de Luxemburgo

Henrique de Luxemburgo photo
0   0

Henrique de Luxemburgo

Data de nascimento: 16. Abril 1955

Publicidade

Henrique, Grão-Duque de Luxemburgo GColSE • GColIH • GColL é o chefe de Estado de Luxemburgo e único grão-duque existente atualmente.Filho mais velho do grão-duque João de Luxemburgo e da grã-duquesa Josefina Carlota, ele é neto de Leopoldo III, Rei dos Belgas, e da rainha Astrid, outrora Princesa da Suécia.

Guarda parentesco distante com as antigas famílias reais brasileira e portuguesa: sua trisavó Maria José de Bragança e suas bisavós Maria Antônia de Bragança e Maria Ana de Bragança eram filhas de Miguel I e primas diretas da Rainha D. Maria II de Portugal e do Imperador D. Pedro II do Brasil. Isso o torna descendente direto de D. João VI de Portugal e de D. Carlota Joaquina de Bourbon.

Citações Henrique de Luxemburgo

„At every period in her history, in different circumstances, the Grand Duchy has had to reinvent herself.“

—  Henri of Luxembourg
An all Period vu senger Geschicht huet de Grand-Duché sech nei erfonnt, an huet dat och misse maachen. Speech on National Day, http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/06/23062014-fetnat/index.html (23 June 2014)

„The small size of our territory, as well as our turbulent history, has rendered us deeply conscient of our dependence upon those who surround us. I believe that this understanding has had the merit of keeping us from arrogance.“

—  Henri of Luxembourg
L’étroitesse de notre territoire ainsi que notre histoire mouvementée nous ont rendus pleinement conscients de notre dépendance à l’égard de tous ceux qui nous entourent. Je pense que cette prise de conscience a le mérite de nous préserver de l’arrogance. Christmas message http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/12/discours-noel-lu/index.html (25 December 2015)

Publicidade

„Recent events show us, however, that stability and peace on our continent are not permanent institutions. Quite the opposite.“

—  Henri of Luxembourg
L’actualité nous montre cependant que la stabilité et la paix sur notre continent ne sont pas données permanentes. Bien au contraire. Speech given at the Polish State Banquet http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/05/27032014couple-conseur/index.htm (07 May 2014)

„Each of us, within the limits of our resources, is set to be an actor, in having a lead role in one's own life, but above all by committing to others... a profound truth [is] that everyone has a role to play in society beyond their own fate.“

—  Henri of Luxembourg
Jidderee vun eis ass, an der Mooss vun sengen Mëttelen, dozou opgeruff selwer Akteur ze sinn, an dem e säi Liewen an d’Hand hëlt, mee och an dem en sech fir déi aner engagéiert...eng profund Wourecht, an zwar dass Jiddereen an der Gesellschaft eng Roll ze spillen huet, déi säin eegent Schicksal iwwertrëfft. Christmas message http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/12/discours-noel-lu/index.html (25 December 2014)

Publicidade

„The efforts must be shared between those who welcome and those who wish to integrate. The acceptance of the basic rules of our society, of our democratic ideas, of our ways of life and our cultural plurality are a precondition which cannot be argued against.“

—  Henri of Luxembourg
Sécher: déi, déi empfänken an also doheem sinn, an déi, déi sech wëllen integréieren, musse gewëllt sinn, openeen zouzegouen. Dobäi muss all Säit d’Basisregelen vun eiser Gesellschaft, eis demokratesch Idealer, eis Liewensaart an eise kulturelle Pluralismus bereet sinn ze respektéieren. Ouni dat geet et net. Speech on National Day, http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/06/23062014-fetnat/index.html (23 June 2014)

„Long has reality belied ethnicity-oriented conceptions of the Nation. In a country where resident foreigners make up almost half of the population, and where foreigners constitute two thirds of the working population, it no longer makes any sense. Wider conceptions of the Nation have come into being.“

—  Henri of Luxembourg
Déi éischter ethnesch orientéiert Konzeptioun vun der Natioun ass zanter laangem vun de Realitéiten dementéiert ginn. An engem Land ewéi äist, wou praktesch d’Halschent Net-Lëtzebuerger wunnen a wou se zwee Drëttel vun der aktiver Populatioun ausmaachen, ergëtt dat kee Sënn méi. Aplaz hu sech vill méi offe Konzeptiounen vun der Natioun imposéiert. Speech on National Day, http://www.monarchie.lu/fr/actualites/discours/2014/06/23062014-fetnat/index.html (23 June 2014)

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Translate quotes
Aniversários de hoje
Nelson Mandela photo
Nelson Mandela47
1918 - 2013
Jane Austen photo
Jane Austen48
1775 - 1817
João Ubaldo Ribeiro photo
João Ubaldo Ribeiro20
1941 - 2014
Outros 58 aniversários hoje