Autores

Charles Bukowski photo
Charles Bukowski150
1920 - 1994
 Sócrates photo
Sócrates158
-469 - -399 a.C.
William Shakespeare photo
William Shakespeare604
dramaturgo e poeta inglês 1564 - 1616
Charles Spurgeon photo
Charles Spurgeon21
1834 - 1892
Paulo Freire photo
Paulo Freire73
filósofo e educador brasileiro 1921 - 1997
Dilma Rousseff photo
Dilma Rousseff34
Ex-presidente do Brasil 1947
Immanuel Kant photo
Immanuel Kant90
1724 - 1804
Enéas Carneiro photo
Enéas Carneiro17
1938 - 2007
Nicolau Maquiavel photo
Nicolau Maquiavel128
1469 - 1527
Friedrich Nietzsche photo
Friedrich Nietzsche828
1844 - 1900
Winston Churchill photo
Winston Churchill115
1874 - 1965
Karl Marx photo
Karl Marx78
filósofo, economista e sociólogo alemão 1818 - 1883
Charlie Chaplin photo
Charlie Chaplin148
1889 - 1977
Marco Aurelio photo
Marco Aurelio154
121 - 180
Nitiren Daishonin photo
Nitiren Daishonin33
1222 - 1282
Liev Tolstói photo
Liev Tolstói176
1828 - 1910
Anne Frank photo
Anne Frank34
1929 - 1945
Albert Einstein photo
Albert Einstein319
1879 - 1955
 Confucio photo
Confucio233
-550 - -478 a.C.
Arthur Schopenhauer photo
Arthur Schopenhauer125
1788 - 1860
Machado de Assis photo
Machado de Assis424
escritor brasileiro 1839 - 1908
Pablo Neruda photo
Pablo Neruda84
1904 - 1973
Mahátma Gándhí photo
Mahátma Gándhí227
1869 - 1948
 Aristoteles photo
Aristoteles290
-384 - -322 a.C.
Aniversários de hoje
Oliver Cromwell photo
Oliver Cromwell2
1599 - 1658
Valerie Solanas36
1936 - 1988
Torquato Tasso photo
Torquato Tasso8
1544 - 1595
Outros 49 aniversários hoje