„Penso, logo existo.“

—  René Descartes, Fonte: Principia philosophiae
Original

Cogito, ergo sum

René Descartes photo
René Descartes70
1596 - 1650
Publicidade

Citações relacionadas

Friedrich Nietzsche photo
Publicidade
Johann Wolfgang von Goethe photo
Camilla Belle photo
Winston Churchill photo
Albert Camus photo
Publicidade
Vladimir Soloviev photo
Luigi Pirandello photo
Marco Aurelio photo
Publicidade
Carlos Bernardo Gonzalez Pecotche photo
Henri Bergson photo