Frases de Takarai Kikaku

Takarai Kikaku foto

3   0

Takarai Kikaku

Data de nascimento: 11. Agosto 1661
Data de falecimento: 1. Abril 1707

Takarai Kikaku - que falta uma descrição mais detalhada do autor.

Citações Takarai Kikaku