Frases de Rembrandt van rijn

Rembrandt van rijn photo
3   1

Rembrandt van rijn

Data de nascimento: 15. Julho 1606
Data de falecimento: 4. Outubro 1669

Rembrandt Harmenszoon van Rijn foi um pintor e gravador holandês. É geralmente considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e o mais importante da história holandesa. É considerado, por alguns, como o maior pintor de todos os tempos. As suas contribuições à arte surgiram em um período denominado pelos historiadores de "Século de Ouro dos Países Baixos", no qual a influência política, a ciência, o comércio e a cultura holandesa — particularmente a pintura — atingiram seu ápice.

Tendo alcançado sucesso na juventude como um pintor de retratos, seus últimos anos foram marcados por uma tragédia pessoal e dificuldades financeiras. No entanto, as suas gravuras e pinturas foram populares em toda a sua vida e sua reputação como artista manteve-se elevada, e por vinte anos ele ensinou quase todos os importantes pintores holandeses. Os maiores triunfos criativos de Rembrandt são exemplificados especialmente nos retratos de seus contemporâneos, autorretratos e ilustrações de cenas da Bíblia. Seus autorretratos formam uma biografia singular e intimista em que o artista pesquisou a si mesmo sem vaidade e com a máxima sinceridade.Tanto na pintura como na gravura, ele expõe um conhecimento completo da iconografia clássica, que ele moldou para se adequar às exigências da sua própria experiência; assim, a representação de uma cena bíblica era baseada no conhecimento de Rembrandt sobre o texto específico, na sua assimilação da composição clássica, e em suas observações da população judaica de Amsterdã. Devido a sua empatia pela condição humana, ele foi chamado de "um dos grandes profetas da civilização".

Citações Rembrandt van rijn

„Quote from Rembrandt's 5th letter to Constantijn Huygens (Amsterdam, 27 January 1639), as cited in The Rembrandt Documents, Walter Strauss & Marjon van der Meulen - Abaris Books, New York 1979, p. 167.“

—  Rembrandt van rijn

What Rembrandt is referring to is a little painting he sent Huygens as a gift together with his letter. This quote clarifies Rembrandt's option about the light and distance, necessary for showing his painting and its colors in the right way.
1630 - 1640
Original: (nl) version in original Dutch (origineel citaat van Rembrandt, in Nederlands): ..soo ist door [mijn] geneegentheijt [voor Huygens de raadspensionaris] tot sulx tegens mijns/ heeren begeeren dees bijgaenden douck toesenden [ bij de brief]/ hoopende dat u mijner in deesen niet versmaeden/ sult want het is die eersten gedachtenis/ die ick aen mijn heer laet./.. ..[postscriptum]: Mijn heer hangt dit stuck op een starck licht en dat men daer wuijt ken afstaen soo salt best voncken.

„English text; as cited in A Dictionary of Thoughts: Being a Cyclopedia of Laconic Quotations from the Best Authors of the World, both Ancient and Modern (1908) by Tryon Edwards, p. 131.; second part, transl. by F. Heijnsbroek“

—  Rembrandt van rijn

Quote of Rembrandt, recorded by his pupil Samuel van Hoogstraten, 1678 http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e14113; as cited by W.Gs Hellinga, Rembrandt fecit 1642: de Nachtwacht, Gysbrecht van Aemstel', J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1956, p. 4 (translation from the original Dutch: Anne Porcelijn)
Rembrandt is teaching his student Samuel van Hoogstraten (c. 1642), http://www.dbnl.org/tekst/hell014remb01_01/ according to W. Gs. Hellinga
1640 - 1670
Original: (nl) version in original Dutch (origineel citaat van Rembrandt, in Nederlands): Schikt u daer nae, dat gy 't geene gy alreets weet, wel leert in 't werk stellen, zoo zult gy de verborgentheden, daer gy nu na vraegt, tijts genoeg ontdekt zien...

„Quote in Rembrandt's letter to Constantijn Huygens (Amsterdam, 12 January 1639) on 3 paintings commissioned (in 1635 and started by Rembrandt already in 1635/36) by the imperial court, as cited in Painters on Painting (1963) by Eric Protter, p. 78 / Dutch original text in The Rembrandt Documents, Walter Strauss & Marjon van der Meulen - Abaris Books, New York 1979, p. 161.“

—  Rembrandt van rijn

version in original Dutch (origineel citaat van Rembrandt, in Nederlands): Door die grooten lust ende geneegenheijt die ick gepleecght hebbe int wel wtvoeren van die twe/ stuckens die sijn Hoocheijt mijn heeft doen maeken weesende het een daer dat doode lichaem Chrisstij/ in den graeve gelecht werd ende dat ander/ daer Chrisstus van den doode opstaet dat met/ grooten verschrickinge des wachters. Dees selvij/ twe stuckens sijn door stuijdiose vlijt nu meede/ afgedaen soodat ick nu oock geneegen ben om die/ selvijge te leeveren om sijn Hoocheijt daer meede/ te vermaeken want deesen twe sijnt daer die meeste/ ende die naetuereelste beweechgelickheijt . in/ geopserveert is dat oock de grooste oorsaeck is dat/ die selvijge soo lang onder handen sij geweest.
in margin: deessen 12 Januwarij 1639, Mijn heer ik woon op die binnenemster, thuijs is genaemt die suijckerbackerrij [in Amsterdam]. http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e4458
What Rembrandt meant in his phrase "die meeste ende di naetuereelste beweechgelickheijt" has been the subject of dispute. Variant translations have been proposed:
For in these two paintings "the greatest and most innate emotion has been expressed", which is also the main reason why they have taken so long to execute (c. 3 years!).
The "deepest and most lifelike emotion has been expressed", and that's the reason they have taken so long to execute.
1630 - 1640
Original: (nl) version in original Dutch (origineel citaat van Rembrandt, in Nederlands): Door die grooten lust ende geneegenheijt die ick gepleecght hebbe int wel wtvoeren van die twe/ stuckens die sijn Hoocheijt mijn heeft doen maeken weesende het een daer dat doode lichaem Chrisstij/ in den graeve gelecht werd ende dat ander/ daer Chrisstus van den doode opstaet dat met/ grooten verschrickinge des wachters. Dees selvij/ twe stuckens sijn door stuijdiose vlijt nu meede/ afgedaen soodat ick nu oock geneegen ben om die/ selvijge te leeveren om sijn Hoocheijt daer meede/ te vermaeken want deesen twe sijnt daer die meeste/ ende die naetuereelste beweechgelickheijt . in/ geopserveert is dat oock de grooste oorsaeck is dat/ die selvijge soo lang onder handen sij geweest. - in margin: deessen 12 Januwarij 1639, Mijn heer ik woon op die binnenemster, thuijs is genaemt die suijckerbackerrij [in Amsterdam]. http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e4458

„Rembrandt's comments on his drawing of 'The Rest on the Flight into Egypt', as remembered by his former pupil Samuel van Hoogstraten c. 1643 (translation from the original Dutch: Anne Porcelijn)“

—  Rembrandt van rijn

Dresden museum, Kupferstichkabinett - author: Rembrandt Harmensz. van Rijn - Object: 'The Rest on the Flight into Egypt', Inventory number: C 1443 [document/remdoc/e4525]
1640 - 1670
Original: (nl) Quote in original Dutch (citaat van Rembrandt in Nederlands):
Beeter waert dat (om de veranderin)
den eesel van achteren was / dan dat al de
hoofden iuist wt het stuck sien
dat oock omtrent die boom wat meerder
groente was
1 iosep heft alte swaer en te onbesuist
2 maria most het kindeken wat meerder vieren
want een teeder kint magh sulck duwen niet ve[elen?]
iosep alte kort en dick / syn hooft wast hem wt de [romp?]
sij hebben alle beide al te groote koppen http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e4525

„in a letter to Constantijn Huygens (Amsterdam, February 1636) on a Passion Cycle of 3 paintings, commissioned already in 1635 by the imperial court, as quoted in The Rembrandt Documents, Walter Strauss & Marjon van der Meulen - Abaris Books, New York 1979, p. 129“

—  Rembrandt van rijn

What Rembrandt is referring to in his phrase "I cannot refrain from presenting you, [dear] Sir, my latest work." is very probably one or more recent etchings, Rembrandt made.
1630 - 1640
Original: (nl) version in original Dutch (origineel citaat van Rembrandt, in Nederlands): ..dat ick seer naerstich / doende ben met die drie passij stucken voorts / met bequameheijt aftemaeken die sijn excellencij / my selfs heeft geordijneert, een grafleg[ing] ende een Verrijsenis en een Hemelvaert / Chrisstij. / De selvijge ackoordeeren met / opdoening en afdoeningen vant Chruijs Chrisstij. / Van welken drie voornomden / stuckens een van opgemaekt is daer / Chrisstus ten Heemel opvaert ende / die ander twee [schilderijen] ruym half gedaen sijn.. ..En ken oock niet naerlaeten volgens mijn dienstwillijgen / gunst mijn heer te vereeren van mijn jonsten / werck vertrouwenden dat mij ten bessten sal / afgenoomen werder neffens mijne groeteenissen.. ..[wonend] niuwe doelstraet [Amsterdam], Feb. 1636 http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e4428

„This is portrayed after my wife when she was 21 years old, the third day after we were betrothed, on the 8th of June 1633“

—  Rembrandt van rijn

https://en.wikiquote.org/wiki/Rembrandt#/media/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_088.jpg
1630 - 1640
Original: (nl) Dit is naer mijn huijsvrou geconterfeit do si 21 jaer oud was, den derden dach als wij getroudt waeren.

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating

„A painting is finished when the artist says it is finished.“

—  Rembrandt van rijn

Statement attributed to Rembrandt in early biographies, as quoted in The Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France (2003), by Alison MacQueen
One of the popular aphorisms about Rembrandt's paintings, drawn from his early biographies in early 19th century and repeatedly attributed to the artist by the French writers and artist, Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France, 2003,p. 287 https://books.google.nl/books?id=N0dVqAsR5k0C&pg=PA292&lpg=PA292&dq=The+Rise+of+the+Cult+of+Rembrandt:+Reinventing+an+Old+Master+in+Nineteenth-century+France&source=bl&ots=SgL2TN2Xct&sig=ZJuOkH35vmifBkzcu5ASLdLyhTI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjx17OkrpfVAhWKnBoKHQlxA0oQ6AEIVzAJ#v=onepage&q=The%20Rise%20of%20the%20Cult%20of%20Rembrandt%3A%20Reinventing%20an%20Old%20Master%20in%20Nineteenth-century%20France&f=false/The
undated quotes

„[.. that he] would not touch the painting, nor finish it unless the claimant pays him the balance due or guarantees it by giving a security.“

—  Rembrandt van rijn

from a notary document, 1654 (location: RD, 1654/5, 310); as quoted in Rembrandt's Eyes, Simon Schama, Alfred A. Knopf, Borzoi Books, New York 1999, p. 569 - note 7
Rembrandt is rejecting the demand of the Portuguese Jewish merchant Diego d'Andrade, who rejected in 1654 the portray of his daughter which Rembrandt was painting, as "showing no resemblance at all to the head of the young daughter". D'Andrade demanded that Rembrandt immediately take up his brushes and finish the work to his satisfaction
1640 - 1670

„A painting is complete when it has the shadows of a god.“

—  Rembrandt van rijn

Statement attributed to Rembrandt in early biographies, as quoted in The Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France (2003) by Alison MacQueen
This quote is not to find in the source, Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France, 2003,p. 287 https://books.google.nl/books?id=N0dVqAsR5k0C&pg=PA292&lpg=PA292&dq=The+Rise+of+the+Cult+of+Rembrandt:+Reinventing+an+Old+Master+in+Nineteenth-century+France&source=bl&ots=SgL2TN2Xct&sig=ZJuOkH35vmifBkzcu5ASLdLyhTI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjx17OkrpfVAhWKnBoKHQlxA0oQ6AEIVzAJ#v=onepage&q=The%20Rise%20of%20the%20Cult%20of%20Rembrandt%3A%20Reinventing%20an%20Old%20Master%20in%20Nineteenth-century%20France&f=false/The
undated quotes

„.. in order to etch, take white turpentine oil, and add half the turpentine to it; pour the mixture into a small glass bottle and let it boil in pure [? ] water for half an hour.“

—  Rembrandt van rijn

Rembrandt's 'recipe for a stopping-out varnish' on the verso of a drawing 'Landcape with a River and Trees', undated, c. 1654-55; (Benesch 1351) http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e12886
It is evident that Rembrandt refers (alas fragmentarily) to a so-called 'stopping-out varnish', used to terminate the bite of acid in select areas of a plate that had already been exposed to the etching agent. Thus other portions will remain exposed to the acid to deepen the bite. Also Samuel van Hoogstraten, the first student of Rembrandt in Amsterdam, mentions the use of such a varnish in his 'Inleyding tot de Hooge Schoolde der Schilderkunst', Middelburg 1671 / Rotterdam 1678
1640 - 1670

„A painting is not made to be sniffed. [but viewed from a distance - see also Rembrandt's quote in his letter to Constantijn Huygens, Amsterdam, 27 Jan. 1639]“

—  Rembrandt van rijn

Statement attributed to Rembrandt in early biographies, as quoted in The Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France (2003) by Alison MacQueen
One of the popular aphorisms about Rembrandt's paintings, drawn from his early biographies in early 19th century and repeatedly attributed to the artist by the French writers and artists [ https://books.google.nl/books?id=N0dVqAsR5k0C&pg=PA292&lpg=PA292&dq=The+Rise+of+the+Cult+of+Rembrandt:+Reinventing+an+Old+Master+in+Nineteenth-century+France&source=bl&ots=SgL2TN2Xct&sig=ZJuOkH35vmifBkzcu5ASLdLyhTI&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjx17OkrpfVAhWKnBoKHQlxA0oQ6AEIVzAJ#v=onepage&q=The%20Rise%20of%20the%20Cult%20of%20Rembrandt%3A%20Reinventing%20an%20Old%20Master%20in%20Nineteenth-century%20France&f=false/The Rise of the Cult of Rembrandt: Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France, 2003,p. 287 ]
undated quotes

„Choose only one master — Nature.“

—  Rembrandt van rijn

As quoted in Rembrandt Drawings (1975) by Paul Némo, as translated by David Macrae
undated quotes

„Anno 1659 / On Wednesday, May 14 / You are requested to attend the funeral of / Aegtje Nachtglas / daughter of the late Jacob Pietersz / Nachtglas / at the Cleveniers-Doele [Amsterdam] at one o'clock. Come as friend of the house / Nieuwe-Kerck. [Verso] So eager to catch Christ out in his answer that they could not wait for written reply.“

—  Rembrandt van rijn

Inscription on Rembrandt's drawing 'Christ and the Woman taken into Adultary' https://tomcat.tiler01.huygens.knaw.nl/adore-djatoka/viewer.html?rft_id=http://localhost:8080/jp2/13288755182981.jp2, on the back of a funeral ticket, after May 1659; (Benesch 1047)
Gary Schwartz states in his 'Core list of Rembrandt drawings' - section 2: with inscriptions in Rembrandt's handwriting other than a signature: 'The authenticity of the drawing was called into question by Giltaij 2003, whose opinion is not shared by others, including myself' at the bottom http://remdoc.huygens.knaw.nl/#/document/remdoc/e12838
1640 - 1670

„I am most astonished by what has been written about the [painting] 'Alexander', which is so well done that I must suppose there are not many lovers of art [amatori] at Messina. I am also surprised that Your Lordship [Don Antonio Ruffo] should complain as much about the price as about the canvas, but if Your Lordship wishes to return it as he did the sketch [schizzo] of Homer, I will do another Alexander... If Your Lordship likes the Alexander as is, very well. If he does not want to keep it, six hundred florins remain outstanding. And for the Homer [painting] five hundred florins plus the expenses of canvas, it being understood that everything is at Your Lordship's expense. Having agreed to it, would he kindly send me his desired measurements. Awaiting the response to settle the matter.“

—  Rembrandt van rijn

Quote of Rembrandt's letter, Nov/Dec. 1662, to buyer Don Antonio Ruffo from Messina, Sicily (location: RD, 1662/12, 509); as quoted in Rembrandt's Eyes, Simon Schama, Alfred A. Knopf, Borzoi Books, NEW YORK 1999, p. 591, & notes 32-36
Rembrant's reaction after complaints of Don Antonio Ruffo, dispatched through the Dutch consul in Messina, Jan van den Broeck, who was on his way to Amsterdam. Once there he was to inform Isaac Just (presumably the intermediary between Rembrandt and the Messina patrician), of the intense dissatisfaction at the work, which Don Ruffo had received. 'The Alexander', he complained, being unacceptably stitched together from four separate pieces, showed seams which were 'too horrible for words.'..g with so many defects.. (Don Ruffo already bought Rembrandt's painting Aristotle with a Bust of Homer c. 1655 and still existing: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_Aristotle_with_a_Bust_of_Homer_-_WGA19232.jpg, but 'The Alexander' of Rembrandt is lost).
1640 - 1670

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

Aniversários de hoje
Adam Smith photo
Adam Smith24
1723 - 1790
John Maynard Keynes photo
John Maynard Keynes25
1883 - 1946
Ray Bradbury photo
Ray Bradbury23
1920 - 2012
Ronald Reagan photo
Ronald Reagan21
político estadunidense, 40° Presidente dos Estados Unidos 1911 - 2004
Outros 43 aniversários hoje