Frases de Göran Persson

Göran Persson photo
0   0

Göran Persson

Data de nascimento: 20. Janeiro 1949

Hans Göran Persson é um político sueco, filiado no Partido Social Democrata. Foi primeiro-ministro da Suécia entre 22 de março de 1996 e 5 de outubro de 2006.

Citações Göran Persson

„Translation: To me it is enormously striking what political stability means for economic development when you look at the Chinese example.“

—  Göran Persson
För mig är det oerhört slående vad politisk stabilitet betyder för ekonomisk utveckling när man ser det kinesiska exemplet. Said to reporters during a state visit to the People's Republic of China (November 4, 1996). http://www.sr.se/cgi-bin/spelare/createRam.asp?namn=/p3/nyhetsverktyg/0328persson_kina_2003-03-31_140354.rm

„Translation: We want free movement of labour, but not social tourism. There, we must not be naive.“

—  Göran Persson
Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva. Said in an interview with Sveriges Radio - Ekot about the EU enlargement (November 11, 2003).

„Translation: I'm not leading the world's most brilliant cabinet. The ministers don't belong to the most outstanding intellectual elite and we're not particularly beautiful either.“

—  Göran Persson
Jag leder inte världens mest briljanta regering. Statsråden tillhör inte den yppersta intellektuella eliten och särskilt vackra är vi inte heller. Said in a speech to Komvux (adult secondary education) students in Norrköping in 2002, according to the Swedish news agency TT.

„Translation: Right, I'm in a hurry. Öpp öpp! Stay away.“

—  Göran Persson
Jaha, jag har bråttom. Öpp öpp! Håll er borta. Source: Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=J5zqsFJ0K2s

„Translation: I'm a feminist, but I don't want to push these issues so hard that I create hostilities in society.“

—  Göran Persson
Jag är feminist, men vill inte driva de här frågorna så hårt att jag skapar motsättningar i samhället. Said to the Swedish newspaper Aftonbladet (January 24, 2002).

„Translation: Bush is underestimated in Europe and he is a skilled politician, even though we don't like his policies.“

—  Göran Persson
Bush är underskattad i Europa och han är en skicklig politiker, även om vi inte tycker om hans politik. Said about U.S. President George W. Bush and quoted in the Swedish newspaper Expressen (November 2, 2004).

„Translation: Maybe I seem a little too clever sometimes… Maybe I'm too well prepared and I may sometimes be regarded as a little fault finding.“

—  Göran Persson
Kanske jag blir lite för duktig ibland... Kanske är jag för påläst och kan ibland uppfattas som lite mästrande. Answering a question about his weaknesses in the Swedish newspaper Expressen (August 30, 2000).

„Those who are indebted are not free.“

—  Göran Persson
The title of his 1997 book about dealing with the economic crisis and the large government debt in the 1990s.

„Translation: I have after all studied on the chemico-technical programme in high school, so I understand what it's all about.“

—  Göran Persson
Jag har trots allt läst på kemisk–teknisk linje på gymnasiet, så jag förstår vad det handlar om. Said about nuclear power in an interview the Swedish newspaper Svenska Dagbladet

Aniversários de hoje
Chico Xavier photo
Chico Xavier137
Médium brasileiro 1910 - 2002
Emile Zola photo
Emile Zola19
1840 - 1902
Papa João Paulo II photo
Papa João Paulo II41
Santo da Igreja Católica 1920 - 2005
Albert Pike photo
Albert Pike1
1809 - 1891
Outros 39 aniversários hoje
x