Frases de Adam Mickiewicz

Adam Mickiewicz photo
0   0

Adam Mickiewicz

Data de nascimento: 24. Dezembro 1798
Data de falecimento: 26. Novembro 1855
Outros nomes: Adam Bernard Mickiewicz

Adam Bernard Mickiewicz foi um dos poetas e escritores poloneses mais conhecidos, conhecido como o grande poeta polonês, e que juntamente com Zygmunt Krasiński e Juliusz Słowacki é considerado um dos Três Bardos.

A sua obra marca o início do Romantismo na Polónia. É conhecido sobretudo como o autor do poema dramático Dziady e da epopeia nacional Pan Tadeusz, a qual é tida como a última grande epopeia da nobreza polaco-lituana.

Há um grande debate sobre a nacionalidade do poeta. Alguns polacos reclamam Adam Mickiewicz como autor polaco já que escreveu em língua polaca, além de estar sepultado na Catedral de Wawel em Cracóvia, lugar onde estão as grandes figuras das artes da Polónia. Outros denominam-no lituano já que no início da epopeia Pan Tadeusz, está a frase "Oh, Lituânia". O termo “Lituânia” usado por Mickiewicz refere-se mais a uma região geográfica que a um país. Mickiewicz tinha sido criado na cultura da união polaco-lituana, um estado multicultural que tinha ocupado a maioria do que hoje são vários estados independentes . Os bielorrussos argumentam que é bielorrusso, baseando-se no lugar de nascimento.

Citações Adam Mickiewicz

„Translation: For mum we're fly. What mum you don't know who am I? I am Józio. And this is my sister Rózia. Now we're fly in sky! There is better than mum. See how heads in ray. Clothes with lucifer light. And on my hand as butterfly airfoil in sky we have all what we want, every day other toy, where we go here is grass, where we touch here is a flower. But we have what we want, torture us boring and trepidation. Oh mum for Your children road to heaven has been closed! On Always!“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Do mamy lecim do mamy! Cóż to, mamo nie znasz Józia? Ja to Józio ja ten samy. A to moja siostra Rózia. My teraz w raju latamy, Tam nam lepiej niż u mamy. Patrz jakie główki w promieniu, Ubiór z jutrzenki światełka, A na oboim ramieniu Jak u motylków skrzydełka, w raju wszystkiego dostatek, Co dzień to inna zabawka, gdzie stąpim wypływa trawka, gdzie dotkniem rozkwita kwiatek. Lecz choć wszystkiego dostatek dręczy nad nuda i trwoga. Ach mamo dla twoich dziatek zamknięta do nieba droga!
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: If I gaze at a comet with all the strength of my soul,
It cannot stir from the spot while my eyes are upon it.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Kiedy spójrzę w kometę z całą mocą duszy,
Dopóki na nią patrzę, z miejsca się nie ruszy.
Part three, scene two ("The Great Improvisation"). Translated by Louise Varese.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: Herod, God! - all young Poland 's given into Herod's hands. What do I see? Long white roads like stations of the cross, long roads unseen through ancient forests, through the snow, all roads leading North. There, there, to the far country, they float like rivers.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Herod - Panie cała Polska młoda wydana w ręce Heroda. Co widzę? Długie białe dróg krzyżowych biegi, Drogi długie - nie dojrzeć - przez puszcze - przez śniegi, Wszystkie na północ! Tam, tam, w kraj daleki, płyną jak rzeki
Part three, scene 5.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: Lithuania, my country! You are as good health;
How much one should prize you, he only can tell, Who has lost you…“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił...
Opening lines, translated by Marcel Weyland
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Translation: We'd better send
For God. He will remember and tell us all.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Będę o to Pana Boga pytać,
On to wszystko zapisał, wszystko mnie opowie.
Part three, scene seven ("The Prisoner's Return"). Translated by Jerzy Peterkiewicz and Burns Singer.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: My heart stopped, my breast frozen, my lips and eyes barred. Still in the world, but not of the world. Here, yet already departed.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Serce ustało pierś już lodowata, ścięły się usta i oczy zawarły; Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek - Umarły
Part one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Translation: So listen to them, heed them: Who never touch the earth, can never be in heaven.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Bo słuchajcie i zważcie na siebie: Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie.
Part two.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

„Sound as a burrow'd marmot he slept
On the straw where he'd tumbled fully-dressed that night.“

—  Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Book Four: Tadeusz' Awakening (trans. Christopher Adam Zakrzewski).
Pan Tadeusz (Sir Thaddeus) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_pan.htm

„Translation: I and motherland are one. My name is Million, because for millions do I love and suffer agonies.“

—  Adam Mickiewicz, livro Dziady

Ja i ojczyzna to jedno. Nazywam sie Milion, bo za miliony kocham i cierpię katuszę.
Part three, scene one.
Dziady (Forefathers' Eve) http://www.ap.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/mic_fore.htm

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Aniversários de hoje
Daminhão Experiença photo
Daminhão Experiença26
1935 - 2016
Jacques Bénigne Bossuet photo
Jacques Bénigne Bossuet5
Teórico Absolutista do século XVII 1627 - 1704
Avril Lavigne photo
Avril Lavigne15
Cantora e compositora do Canadá 1984
Edgar Degas photo
Edgar Degas2
1834 - 1917
Outros 45 aniversários hoje