Martin Svoboda

@quick, membro de 4 de Abril de 2011

Test

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Naše znalost života je omezena na smrt.“

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Jediná věc, větší než síla mysli, je odvaha srdce.“

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Cokoli, co lze vyřešit penězi, je laciné.“

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Život je série lekcí, které je třeba prožít, abyc…“

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Lásky nedosáhneme tím, že najdeme dokonalého člov…“

2 semanas, 1 dia
Martin Svoboda traduziu esta citação „Žádné břemeno není pro člověka tak těžké jako sér…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Prací paměti je hroutit čas.“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Žijte, milujte, smějte se, zanechte odkaz.“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Všichni lidé mají strach, ale odvážní svůj strach…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Chcete-li být zajímaví, zajímejte se.“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Dnešek je naším nejcennějším majetkem. Je to naše…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Buďte moudřejší než ostatní; ale raději jim o tom…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Nesnesu pomyšlení, že můj život plyne tak rychle,…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Když usilujete o lásku, tak jako návnadu použijte…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Celá věc je mnohem větší než já a já tomu nerozum…“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Pokud padáte... leťte střemhlav.“

2 semanas, 2 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Nezavírejte kruh. Nechte ho otevřený. Descartes u…“

2 semanas, 5 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Rodiče mohou dát dětem dobrou radu nebo je nasměr…“

2 semanas, 5 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Umění bylo u mě vždycky prostředkem k dosažení cí…“

2 semanas, 5 dias
Martin Svoboda traduziu esta citação „Mohl bych stát uprostřed Páté avenue a někoho zas…“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Kdokoliv kdo je šťastný, udělá šťastnými i ostatn…“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Pokud je cesta před vámi jasná, jste pravděpodobn…“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Kolik starostí si člověk ušetří, když se rozhodne…“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Technologický pokrok nám pouze poskytl účinnější …“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Nic vám nemůže přinést klid, jen vy sami.“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Se zaslepenýma očima jsem zíral na oblohu, na to …“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Důvěra je lepidlo, které drží vše pohromadě.“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Jsem beznadějně zamilovaný do vzpomínky. Ozvěny …“

1 mês
Martin Svoboda traduziu esta citação „Legální polibek není nikdy tak dobrý jako ten ukr…“

Displaying latest 30 activities