„תמיכה בצמיחה של זו לעולם לא תעכב אתכם.“

—  Abraham Schneersohn, תמיכה בצמיחה של זו לעולם לא תעכב אתכם.
x