„אל תדאג להיות יותר טוב מאחרים. התמקדו בהיותכם טובים יותר מעצמכם.“

Publicidade