„I mean, what is a woman? I assure you, I do not know. I do not believe that you know. I do not believe that anybody can know until she has expressed herself in all the arts and professions open to human skill.“

—  Virginia Woolf, "Professions for Women"
Virginia Woolf photo
Virginia Woolf109
1882 - 1941
Publicidade

Citações relacionadas

John Lennon photo
Mark Z. Danielewski photo
Publicidade
Edgar Degas photo
Steve Martin photo
Marilyn Manson photo
George Hendrik Breitner photo

„If you want to help me, and I know you do, believe in me. And do not help to criticize or break me, as some people do gladly, who are indifferent or hostile [towards me].... You must have faith in me. Believe me. And if you want to believe someone about me, believe an artist, someone like Mesdag or Blommers or Maris [one of Breitner's teachers, c. 1880], but not Kuyper and the likes of him.... and hear what they say and put more value on the talk 'finish better' and 'he is stubborn' - from people who, let's be honest, actually know nothing about art. (The Hague, 1881)“

—  George Hendrik Breitner Dutch painter and photographer 1857 - 1923
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Indien U mij wilt helpen en dat weet ik, geloof dan in mij. en helpt niet mee om mij af te breken, dat lieden die of onverschillig zijn of vijandig zoo gaarne doen... ...Gij moet vertrouwen in mij hebben. mij geloven. En als Ge iemand gelooven wilt over mij. geloof dan een schilder iemand als Mesdag of Blommers of Maris, maar geen de Kuyper en consorten... ...en hoor wat ze zeggen en hecht dan nog eenige waarde aan de praatjes van: 'meer af' en: 'hij is koppig' - van lui die goed beschouwd er toch eigentlijk niets van weten. (Den Haag, 1881) Quote from Breitner's letter to A.P. van Stolk nr. 24, 11 October 1881, (location: The RKD in The Hague); as quoted by Helewise Berger in Van Gogh and Breitner in The Hague, her Master essay in Dutch - Modern Art Faculty of Philosophy University Utrecht, February 2008]], (translation from the original Dutch, Anne Porcelijn) p. 36. this quote dates from Breitner's period in The Hague, after his Maecenas A.P. van Stolk withdrew his financial support. In his defense, Breitner cites a number of painters from the Hague School he is in contact with and who have already built up a certain reputation.

Jean-Michel Basquiat photo
Bob Dylan photo
Publicidade
Stanley Spencer photo

„Do you know what good art is? It is saying "ta" to God.“

—  Stanley Spencer English painter 1891 - 1959
As quoted in Times Thievish Progress (1970) by John Rothenstein; "ta" is a British form of "thank you."

Paula Modersohn-Becker photo
 Morrissey photo
Karl Schmidt-Rottluff photo
Publicidade
Robert Rauschenberg photo
E.M. Forster photo
Nikita Khrushchev photo
George Hendrik Breitner photo

„I started reading Flaubert's 'Salambô'. The first chapter was very strong. I prefer Flaubert above Zola, the Concourt even more. No doubt you know the Concourts, Edm. and Jules, two brothers. 'Manette Salomon' is one of their most beautiful creations. If you could read that, I believe you do me and yourself a great pleasure. The type of Chassagnol, the man who understands so much about Art - yes, he has the purest ideas on art of all - I find [him] adorable. He understands everything and that's why he can not be an artist himself or the greatest. I recommend that book to anyone, layman or painter and I will buy it myself.“

—  George Hendrik Breitner Dutch painter and photographer 1857 - 1923
version in original Dutch (citaat van Breitner's brief, in het Nederlands:) Ik ben begonnen met Flaubert's Salambô te lezen. 't eerste hoofdstuk was verduveld kranig. Flaubert bevalt me beter dan Zola, de Concourt nog meer. Zonder twijfel kent U de Concourt, Edm. en Jules, twee broers. Manette Salomon vind ik een van hun mooiste scheppingen. Als U dat eens las zou U mij en Uzelf geloof ik een groot genoegen doen. De type van Chassagnol de man die zooveel begrijpt van Kunst, ja er 't zuiverste denkbeeld over heeft van allen, vind ik aanbiddelijk. Hij begrijpt alles en kan daardoor zelf geen kunstenaar zijn of de grootste. Ik beveel dat boek aan iedereen aan, leek of schilder en zal 't me koopen. Quote of Breitner in his letter to A.P. van Stolk, 15 Nov. 1881; as cited in Breitner en Parijs – master-thesis 9928758 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/8382], by Jacobine Wieringa, Faculty of Humanities Theses, Utrecht, (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek) pp. 10-11

Próximo