„I held you in my hand, Wanderer. And you were so beautiful.“

—  Stephenie Meyer, Ian O'Shea to Wanderer, p. 605
Publicidade

Citações relacionadas

Kate Bush photo
Publicidade
Mikhail Lermontov photo
Lawrence M. Schoen photo
Richelle Mead photo
Richelle Mead photo
Publicidade
John Crowe Ransom photo
Robert Williams Buchanan photo

„It is not that I mourn you,
To mourn you were to scorn you,
For you are one step nearer to the beauty singers seek.“

—  Robert Williams Buchanan Scottish poet, novelist and dramatist 1841 - 1901
Context: Upward my face I turn to you, I long for you, I yearn to you, The spectral vision trances me to utt'rance wild and weak; It is not that I mourn you, To mourn you were to scorn you, For you are one step nearer to the beauty singers seek. But I want, and cannot see you, I seek and cannot find you, And, see! I touch the book of songs you tenderly left behind you! "To David in Heaven", St. 10.

George Hendrik Breitner photo

„Recently I dreamed of you [of the artist Herman van der Weele and his wife] and that you two were very rich and lived in a beautiful place and that I sat in your room with you and Herman, with beautiful fabrics and wallpapers that I couldn't stop looking to them and you wore black glasses, just like me now [to protect his eyes], but they [black glasses] were so amazingly beautiful and they suited you so well, as is only possible in a dream, and your dress was beautifully deep red blue black with exotic figures woven into it and the walls were yellow and pink. Anyway it was all a miracle of beauty and I wished that.... my eyes were healthy again and that we each could spent hundred thousand guilders a week, then we had built a beautiful yacht and we all sailed to the country of the Mikado [Japan], to have a look there. (translation from the original Dutch, Fons Heijnsbroek)“

—  George Hendrik Breitner Dutch painter and photographer 1857 - 1923
version in original Dutch / citaat uit de brief van Breitner, in het Nederlands: Laatst heb ik van jelui [de kunstenaar en zijn vrouw] gedroomd en dat jelui heel rijk waren en prachtig woonden en dat ik met U en Herman in een vertrek daarvan zat, met zulke prachtige stoffen en behangen, dat ik mij niet kan verzadigen er naar te kijken en gij hadt een zwarte bril op net als ik nu, maar die was zo verbazend mooi en stond U zoo goed, als dat alleen maar in een droom mogelijk is en uw costuum was prachtig diep rood blauw zwart met exotische figuren daarin geweven en de wanden waren geel en rose, enfin het was een wonder van pracht en ik wou dat.. ..mijn oogen weer heel waren en dat we ieder honderdduizend gld in de week te verteren hadden, dan lieten we een mooi jacht bouwen en zeilden allemaal naar het land van den Mikado, om daar eens te kijken. Quote of Breitner, in a letter to Herman van der Weele, c. 1892-96; as cited in Meisjes in kimono. Schilderijen, tekeningen en foto's van George Hendrik Breitner (1857-1923) en zijn Japanse tijdgenoten, J.H.G. Bergsma & H. Shimoyama; Hotei Publishing, Leiden 2001, pp. 15-16

Cassandra Clare photo
Publicidade
Robert Olmstead photo
Marguerite Duras photo
P.G. Wodehouse photo
Próximo