„There are two problems in painting. One is to find out what painting is and the other is to find out how to make a painting. The first is learning something and the second is making something.“

—  Frank Stella, p. 113
Publicidade

Citações relacionadas

Frank Stella photo
Robert M. Pirsig photo
Publicidade
Jackson Pollock photo
Pablo Picasso photo
Publicidade
 Banksy photo
Frank Stella photo
Albert Marquet photo

„It is in working [= painting] that you will find yourself..“

—  Albert Marquet French artist 1875 - 1947
Quotes by Marcelle Marquet; as cited in Exposition Marquet, Musee des Beaux Arts Nancy, Juin - July, 1959, p. 18 (transl. Norris Judd)

Jopie Huisman photo

„I worked for months on this painting [title 'The Stone-wheelbarrow of C. Adema', 1977], for instance that well-bucket on the wheelbarrow I painted a twenty times or more, and it is constructed exactly as nature has shaped it. I want to make it harder and harder for myself. 'That's how it is' doesn’t exist for me. Deepening, that's what it is all about. My wish is to make in due time a small painting in which I can hardly discover any longer that it is painted, that it is just there, like that. Just something very simple. (translation, Fons Heijnsbroek, 2018)“

—  Jopie Huisman Dutch painter 1922 - 2000
version in original Dutch / citaat van Jopie Huisman, in het Nederlands: Maandenlang heb ik aan dit schilderij [titel: 'De steenkruiwagen van C. Adema', 1977] gewerkt en die putemmer bijvoorbeeld op de kruiwagen, heb ik wel twintig keer geschilderd en is precies zo opgebouwd als de natuur hem gevormd heeft. Ik wil het mezelf steeds moeilijker maken. Zo kan het wel – bestaat niet voor mij. Verdieping, daar gaat het om. Ik wil nog eens een keer een schilderijtje zo maken, dat ik haast niet meer kan zien dat het geschilderd is, dat het er gewoon is, zo, zonder meer. Iets heel eenvoudigs. p. 80

Publicidade
Giorgio de Chirico photo
Bram van Velde photo
Frank Stella photo