Frases de Takarai Kikaku

Takarai Kikaku photo
3   0

Takarai Kikaku

Data de nascimento: 11. Agosto 1661
Data de falecimento: 1. Abril 1707

Takarai Kikaku - que falta uma descrição mais detalhada do autor.

Citações Takarai Kikaku

Aniversários de hoje
Jackie Chan photo
Jackie Chan8
Ator honconguês 1954
William Wordsworth photo
William Wordsworth7
1770 - 1850
Henry Ford photo
Henry Ford67
1863 - 1947
P. T. Barnum photo
P. T. Barnum2
1810 - 1891
Outros 52 aniversários hoje
x