Frases de Karel Zeman

Karel Zeman photo
6   0

Karel Zeman

Data de nascimento: 3. Novembro 1910
Data de falecimento: 5. Abril 1989

Publicidade

Karel Zeman was a Czech film director, artist, production designer and animator, best known for directing fantasy films combining live-action footage with animation. Because of his creative use of special effects and animation in his films, he has often been called the "Czech Méliès."

Autores parecidos

Alice Cooper photo
Alice Cooper7
cantor, compositor e ator americano
Jim Carrey photo
Jim Carrey12
ator canadense
Avril Lavigne photo
Avril Lavigne15
Cantora e compositora do Canadá

Citações Karel Zeman

„For an artist there is no more serious and, at the same time, more joyous task than to create, through art, a new aesthetic, and ultimately, a new way of being.“

—  Karel Zeman
Quoted in Pauline Sameshima, Seeing Red: A Pedagogy of Parallax: an Epistolary Bildungsroman on Artful Scholarly Inquiry http://books.google.com/books?id=rvbxuB9KioIC&pg=PA157 (Youngstown, NY: Cambria Press, 2007), pp. 156–157, accessed 26 August 2013

„Man has created a grandiose world of technology, of which dread and fear are often the result… Fortunately, events in the world and our way of life are not determined by technology alone.“

—  Karel Zeman
Člověk si vytvořil grandiózní svět techniky, z kterého jde často hrůza a strach... Naštěstí to není jen technika, která určuje dění světa a způsob života. Quoted on the website of the Karel Zeman Museum in Prague (in English http://www.muzeumkarlazemana.cz/en/karel-zeman/quotes and Czech http://www.muzeumkarlazemana.cz/cz/karel-zeman/citaty).

Publicidade

„I'm on a journey to discover the beauty of the fairy tale and I want to stay on that path, trying to find better ways to capture it on film. And I have only one wish — to delight the eyes and heart of every child.“

—  Karel Zeman
Jsem na cestě objevování krásy pohádek, a tak na ní chci zůstat a hledat stále dokonalejší způsob jejich filmového vyprávění. Mám jedinou touhu — potěšit dětské oči a dětská srdce. Quoted on the website of the Karel Zeman Museum in Prague (in English http://www.muzeumkarlazemana.cz/en/karel-zeman and Czech http://www.muzeumkarlazemana.cz/cz/karel-zeman).

„With the vast sweep of his imagination Jules Verne created a whole world of magical things imbued with a delightful naiveté, which just charm us…“

—  Karel Zeman
Veliká fantazie Julesa Vernea vytvořila svět, kouzelný svět plný rozkošné naivity, která je tolik půvabná... Quoted on the website of the Karel Zeman Museum in Prague (in English http://www.muzeumkarlazemana.cz/en/karel-zeman/quotes and Czech http://www.muzeumkarlazemana.cz/cz/karel-zeman/citaty).

„Why do I make movies? I'm looking for terra incognita, a land on which no filmmaker has yet set foot, a planet where no director has planted his flag of conquest, a world that exists only in fairy tales.“

—  Karel Zeman
Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách. Quoted on the website of the Karel Zeman Museum in Prague (in English http://www.muzeumkarlazemana.cz/en/karel-zeman/quotes and Czech http://www.muzeumkarlazemana.cz/cz/karel-zeman/citaty).

„I wanted one thing – to show the fantastic world created by nature over millions of years. Film offered me that chance.“

—  Karel Zeman
Šlo mi o jedno — ukázat fantastický svět, který vytvořila příroda před mnoha miliony let. A film mi tuto možnost nabízel. Quoted on the website of the Karel Zeman Museum in Prague (in English http://www.muzeumkarlazemana.cz/en/karel-zeman/quotes and Czech http://www.muzeumkarlazemana.cz/cz/karel-zeman/citaty).

Aniversários de hoje
Dilma Rousseff photo
Dilma Rousseff34
Ex-presidente do Brasil 1947
George Washington photo
George Washington18
primeiro presidente dos Estados Unidos da América 1732 - 1799
Teixeira de Pascoaes photo
Teixeira de Pascoaes42
1877 - 1952
Outros 55 aniversários hoje